Ukoliko želite, prodajnu cijenu artikla ili usluge možete izmijeniti i u trenutku prodaje. Jedini je uvjet da je to dozvoljeno aktivnom operateru (meni-postavke-uređivanje podataka-operateri-Dozvoljen ručni unos cijene treba imati ''kvačicu'').
Pogledajte kako: