Fiskalphone omogućuje registriranje popusta na svaku pojedinu stvaku, kao i popusta na ukupan iznos računa.

Više o tome pogledajte u priloženom videu