Kako stornirati račun?

  1. Odaberite iz menija izvješća-kontrolna traka
  2. Pronađite u popisu račun koji želite stornirati i pritisnite na njega
  3. Otvara se pregled računa
  4. Odaberite ikonu za brisanje na vrhu ekrana
  5. Odgovorite potvrdno na pitanje "Stornirati ovaj račun?"

Kreira se i fiskalizira novi račun identičnog sadržaja, s negativnim predznakom.