Trenutnu verziju aplikacije možete provjeriti u meni-pomoć-o aplikaciji-instalirana verzija