Da. Naša je preporuka da uz komercijalnu instalirate i besplatnu verziju aplikacije na vaš uređaj, kako biste u njoj (demo način rada) mogli testirati mogućnosti aplikacije i vršiti obuku novih korisnika.