Da biste svaki račun, odnsono izvješće prilikom kreiranja spremili na Google disk u PDF obliku:

  • prijavite se u aplikaciju svojim Google računom (meni-postavke-Google račun)
  • provjerite da je pisač "Spremi na Google disk" aktivan (meni-postavke-upravljanje pisačima)
  • za spremanje računa na Google disk u PDF obliku, podesite pisač pod nazivom "Spremi na Google disk"  kao pisač računa 2 (meni-postavke-napredno-pisač računa 2)
  • za spremanje izvješća na Google disk u PDF obliku, podesite pisač pod nazivom "Spremi na Google disk"  kao pisač izvješća 2 (meni-postavke-napredno-pisač izvješća 2)