Za upis proizvoljnog teksta u zaglavlje ili podnožje računa odaberite meni-postavke-uređivanje podataka, te izmijenite sadržaj vrijednosti Zaglavlje računa, odnosno Podnožje računa.

Za upis proizvoljnog teksta u zaglavlje ili podnožje radnog naloga odaberite meni-postavke-napredno, te izmijenite sadržaj vrijednosti Naslov ponude/radnog naloga, odnosno Podnožje radnog naloga