U priloženom videu pogledajte detaljne upute za inicijalno podešavanje FiskalPhone aplikacije na računalu i Google Disku: 
1. kako na računalu pripremiti sve podatke potrebne za rad aplikacije 
2. kako na telefonu uvesti podatke koje smo tako pripremili