Instalacija i podešavanje

Fiskalphone - pisane upute, instalacija, podešavanje, backup

Pisane i video upute, predlošci za uvoz podataka
Pisane upute, primjere te predložak za uvoz podataka možete naći na  https://docs.google.com/folderview?id=0Bxpzw7pQzN2PWVQydExWQ3YxQTQ Za video...
Tue, 21 Jul, 2015 at 4:53 PM
Preuzimanje i instalacija
Upute za preuzimanje i instalaciju: dopustite instalaciju aplikacija iz "nepoznatih izvora" Kliknite na “meni” na  početnom ekranu Vašeg ...
Mon, 13 Feb, 2017 at 1:20 PM
Kako unijeti certifikat i podesiti fiskalizaciju
Nakon preuzimanja certifikata prema uputama FINA-e, datoteka sa certifikatom pohranjena je na vašem računalu. Tu datoteku potrebno je prebaciti na vaš Andro...
Mon, 26 Mar, 2018 at 1:12 PM
Kako podesiti Bluetooth printer
Za podešavanje Bluetooth printera, potrebno je upaliti printer, uključiti Bluetooth na mobitelu, upariti printer sa Android sustavom i zatim podesiti model ...
Tue, 20 Jun, 2017 at 11:33 AM
Inicijalno podešavanje uz pomoć Google Disk-a
U priloženom videu pogledajte detaljne upute za inicijalno podešavanje FiskalPhone aplikacije na računalu i Google Disku:  1. kako na računalu pripremiti sv...
Tue, 30 Sep, 2014 at 9:02 AM
Promjena radnog vremena ili adrese poslovnog prostora
Promjenom zakona o fiskalizaciji koji je stupio na snagu 01.07. Fiskalphone više ne smije dostavljati podatke o poslovnim prostorima Poreznoj upravi. Sukla...
Sun, 1 Oct, 2017 at 6:58 PM
Kako spremiti backup - sigurnosnu kopiju podataka
Da biste osigurali nesmetan nastavak rada u slučaju gubitka, kvara ili krađe vašeg uređaja, preporučujemo da podesite backup (izradu sigurnosne kopije) poda...
Tue, 20 Jun, 2017 at 11:45 AM
Ažuriranje aplikacije, preuzimanje nove verzije
FiskalPhone se kontinuirano unapređuje, što zbog promjena zakona što zbog dodavanja novih funkcionalnosti ili ispravka grešaka u programu. U svakom slučaj...
Tue, 20 Jun, 2017 at 1:33 PM
Poseban postupak oporezivanja marže
Da biste podesili artikle za koje se PDV obračunava prema posebnom postupku oporezivanja marže, potrebno je dodati novu poreznu grupu (meni-postavke-uređiva...
Tue, 20 Jun, 2017 at 1:24 PM
Početak rada u novoj poslovnoj godini
Za otvaranje nove poslovne godine nije potrebno poduzimati nikakve posebne akcije. Prvi račun izdan nakon 1. siječnja započet će numeraciju od broja 1.  U...
Thu, 28 Aug, 2014 at 6:58 PM