Nakon preuzimanja certifikata prema uputama FINA-e, datoteka sa certifikatom pohranjena je na vašem računalu. Tu datoteku potrebno je prebaciti na vaš Android uređaj. To ćete najlakše napraviti na slijedeći  način:

  1. na PC računalu, prenesite datoteku s FINA certifikatom na Vaš Google disk
  2. pokrenite Fiskalphone
  3. ako niste, perebacite se u način rada "fiskalizacija" (meni-postavke-način rada, odaberite "fiskalizacija") -slike 1., 2., 3., 4.
  4. prijavite u Fiskalphone svoj Google račun (meni-postavke-Google račun)- slike 5., 6., 7.
  5. preuzmite FINA certifikat s Vašeg Google diska i podesite ostale parametre fiskalizacije (meni-postavke-fiskalizacija) -slike 8., 9., 10.

VAŽNO!

Nakon 30.07. 2017. svi postojeći korisnici fiskalizacije moraju još jednom dostaviti podatke o poslovnim prostorima poreznoj upravi jer prema novom zakonu (članak 19. zakona), Fiskalphone više ne smije to raditi automatski za vas, već to morate dostaviti vi ili opunomoćena osoba na jedan od dva sljedeća načina: 

  • prijaviti ili dodatno prijaviti svoje poslovne prostore kroz sustav ePorezna ili
  • popuniti obrazac prijave podataka i odnjeti ga na poreznu upravu kako bi oni te podatke mogli ubaciti u ePoreznu za vas


slika 1.



slika 2.

slika 3.


slika 4. 



slika 5.


slika 6.


slika 7.

slika 8.

slika 9.

slika 10.