Od verzije 1.0.21 omogućeno je automatsko slanje Z izvještaja emailom, kod svakog zaključivanja blagajne.
Evo kako to podesiti:

  1. Ako niste, prijavite se u FiskalPhone svojim Google računom (meni-postavke-google račun)
  2. Ako ste se se prijavili prije verzije 1.0.21, trebate se odjaviti, pa ponovno prijaviti. Prvo kliknite na meni-postavke-google račun da se ugasi kvačica, a zatim ponovno pritisnite na meni-postavke-google račun i prijavite se. 
  3. Odaberite meni-postavke-napredno-slanje emaila i unesite e-mail adresu (ili adrese, odvojene zarezom) na koje želite da se šalje Z izvještaj

Od sada nadalje, svaki put kad zaključite blagajnu, izvještaj će biti poslan e-mailom. Što će se dogoditi ako u tom trenutku nema internet signala? Naravno, Vi ne morate brinuti o tome. FiskalPhone će sačuvati odlaznu poštu i poslati je čim bude mogao :)