Izvješća

Fiskalphone - zaključak blagajne, periodički izvještaj, pregled prometa

Zaključak blagajne (Z)
Zaključak blagajne prikazuje podatke o ukupnom prometu koji je registriran nakon prethodnog zaključivanja blagajne. Pokretanje zaključka blagajne: men...
Wed, 21 Jun, 2017 at 1:50 PM
Zaboravljeni Z izvještaj (zaključak blagajne)
Što ako zaboravite zaključiti blagajnu? Dnevni promet možete provjeriti i isprintati iz izvješća promet po danima (meni-izvješća-promet po danima), neovis...
Wed, 21 Jun, 2017 at 1:51 PM
Slanje Z izvještaja e-mailom
Od verzije 1.0.21 omogućeno je automatsko slanje Z izvještaja emailom, kod svakog zaključivanja blagajne. Evo kako to podesiti: Ako niste, prijavite se u...
Wed, 21 Jun, 2017 at 1:54 PM
Kako napraviti rekapitulaciju prometa po artiklima
Sadržaj dnevnog i periodičkog izvješća može se konfigurirati u  Meni-postavke-napredno-Dnevno izvješće i Meni-postavke-napredno-Periodičko izvješće: Pro...
Wed, 21 Jun, 2017 at 1:58 PM
Izvoz matičnih podataka iz aplikacije u XML formatu
Ako želite sve podatke o partnerima, artiklima, grupama i dr. izvesti iz aplikacije radi obrade u nekom drugom programu, postupak je slijedeći: Prov...
Thu, 28 Aug, 2014 at 7:01 PM
Pregled prometa u Google tablici
Od verzije 10809 omogućeno je automatsko pohranjivanje i pregled prometa sa više uređaja u jednoj Google tablici. Podešavanje: Kreirajte tablicu (spread...
Sat, 3 Feb, 2018 at 11:49 PM