Sadržaj dnevnog i periodičkog izvješća može se konfigurirati u 
Meni-postavke-napredno-Dnevno izvješće i Meni-postavke-napredno-Periodičko izvješće:

  • Promet po grupama
  • Promet po artiklima
  • Promet po operaterima
  • Promet po satima

Ovisno o tome da li je neka od opcija uključena, pojedini izvještaj će biti ili neće biti prikazan u izvješću.
Ove postavke mogu se definirati zasebno za periodičko izvješće (meni-izvješća-zaključci za period) i dnevno izvješće (meni-izvješća-zaključak blagajne i dr.).