Zaključak blagajne prikazuje podatke o ukupnom prometu koji je registriran nakon prethodnog zaključivanja blagajne.
Pokretanje zaključka blagajne:

  1. meni-izvješća-Zaključak blagajne/Z
  2. na ekranu se pokazuje zaključak blagajne (X)
  3. da biste zaključili blagajnu, pritisnite ikonu "Z" u desnom gornjem rubu. Ako postoje nefiskalizirani računi, pokreće se naknadna fiskalizacija i nakon uspješno provedene fiskalizacije potrebno je ponovo pritisnuti "Z" 
  4. ako su svi računi fiskalizirani, pojavljuje se pitanje "Zaključiti blagajnu?", odgovorite potvrdno
  5. pokreće se zaključak blagajne

Uz zaključak blagajne istovremeno se pokreću jedna ili više pozadinskih akcija, u ovisnosti o podešenim postavkama:

  • Ako postoje nefiskalizirani računi, pokreće se naknadna fiskalizacija
  • Izvješće se ispisuje na pisače zadane u postavkama
  • Podaci o dnevnom prometu kao i svi matični podaci šalju se na Google disk radi sigurnosne pohrane
  • Podaci o dnevnom prometu šalju se putem SMS poruke na jedan ili više zadanih mobitela, ili na odabrane email adrese

Napomena: aktivni operater mora imati odgovarajuću dozvolu da bi mogao zaključiti blagajnu.