Ako želite sve podatke o partnerima, artiklima, grupama i dr. izvesti iz aplikacije radi obrade u nekom drugom programu, postupak je slijedeći:

  1. Provjerite da ste spojeni na internet
  2. Provjerite da ste prijavljeni u Fiskalphone svojim Google računom (meni-postavke-Google račun)
  3. Odaberite meni-postavke-pohrani podatke
  4. Za nekoliko sekundi, XML datoteka s matičnim podacima, kao i komprimirana SQLite baza podataka bit će spremljena na Vaš Google disk, u mapi FiskalPhone/OIB-PP-NPU/backup pod nazivom maticni*.xml i backup*.xml

Strukturu XML datoteke (maticni*.xml) pogledajte ovdje.