Od verzije 10809 omogućeno je automatsko pohranjivanje i pregled prometa sa više uređaja u jednoj Google tablici.

Podešavanje:

  1. Kreirajte tablicu (spreadsheet) na vašem Google disku
  2. Na svakom uređaju, u aplikaciji Fiskalphone, kliknite na meni/postavke/napredno/backup računa i odaberite tablicu koju ste kreirali u koraku 1.


Podaci o računima kreiranim na tako podešenom uređaju, bit će odmah po izdavanju spremljeni u odabranu tablicu, u prvi list (sheet). Pogledajte kako to izgleda na primjeru dva uređaja koji istovremeno izdaju račun (s desne strane je Google tablica koja se puni podacima):