Provjerite:

  1. da li se vaš uređaj može povezati na internet
  2. da li je FiskalPhone u načinu rada "fiskalizacija" (meni-postavke-način rada)
  3. da li ste uveli certifikat i podesili fiskalizaciju (meni-postavke-fiskalizacija)
  4. internet vezu prema poreznoj upravi (meni-pomoć-provjera veze)
  5. da li ste unijeli ispravan OIB operatera (meni-postavke-uređivanje podataka-operateri)
  6. pokrenite naknadnu fiskalizaciju računa (meni-izvješća-kontrolna traka i pritisnite ikonu strelice u gornjem desnom kutu)
  7. upišite u vaš internet preglednik slijedeću adresu: https://cis.porezna-uprava.hr:8449


Trebali biste dobiti slijedeći rezultat:

 

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Internal Error</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

 


Ukoliko ne dobijete taj rezultat, a spojeni ste preko WiFi-a, provjerite postavke Vašeg rutera.
Ako ste na VIP mobilnoj mreži, slijedite upute na Ne radi fiskalizacija u VIP/Tomato mobilnoj mreži