Otklanjanje poteškoća

Fiskalphone - kontaktiranje podrške, ne radi fiskalizacija, ne radi bluetooth printer, uvoz podataka

Kontaktiranje podrške
Najbrži način za kontaktiranje podrške i otklanjanje poteškoća je slanje poruke izravno iz aplikacije (meni-pomoć-kontaktiraj podršku), odnosno omogućivanje...
Wed, 11 Jul, 2018 at 10:25 AM
Ne mogu mijenjati predložak za pripremu podataka
Predložak za pripremu podataka za uvoz u Fiskalphone nalazi se ovdje. Da biste u predložak unijeli svoje podatke, trebate prvo izraditi njegovu kopiju i s...
Sat, 23 Jan, 2016 at 11:15 AM
Ne radi fiskalizacija
Provjerite: da li se vaš uređaj može povezati na internet da li je FiskalPhone u načinu rada "fiskalizacija" (meni-postavke-način rada) ...
Wed, 21 Jun, 2017 at 10:54 AM
Ne radi fiskalizacija u VIP/Tomato mobilnoj mreži
Za fiskalizaciju računa na Vipnet/Tomato mobilnoj mreži potrebno je izvršiti slijedeće izmjene, kako bi se isključio tzv. Proxy:  Na osnovnom ekranu V...
Tue, 4 Nov, 2014 at 12:15 AM
Nemate odgovarajuću licencu za ispis na ovaj printer
Za ispis na USB i Bluetooth printere trebate imati važeću licencu za rad u aplikaciji za svaki naplatni uređaj. Naplatni uređaj određuje OIB, oznaka poslovno...
Sat, 6 Jun, 2015 at 1:25 PM
Ne radi printer (Bluetooth)
Provjerite da: ste sve podesili prema uputama koji "Tip" printera je odabran (slika niže). Odaberite meni-postavke-upravljanje pisačima, k...
Wed, 21 Jun, 2017 at 11:18 AM
Ne mogu otvoriti postavke, nema ih u meniju
Ako u meniju nije vidljiva stavka "postavke", znači da trenutno prijavljeni operater nema administratorska prava.  Samo operateri kojima su dodije...
Thu, 28 Aug, 2014 at 7:03 PM
Dijeljenje mape ili datoteke s Google diska
Možda ćete nekad htjeti podatke sa svog Google diska podijeliti sa svojim knjigovođom ili razvojnim programerima kako bi mogli pristupiti Vašim podacima. P...
Thu, 8 Jun, 2017 at 2:04 PM
JIR nedostupan
"JIR nedostupan" se ispisuje na računu uvijek kada u trenutku njegovog izdavanja nije dostupna internet veza ili server porezne uprave, ili je in...
Wed, 27 Jun, 2018 at 6:41 PM
OIB aktivnog operatera nije ispravan
Da bi se račun ispravno mogao fiskalizirati, program mora imati podešen ispravan OIB aktivnog operatera. Taj podatak treba odgovarati podatku iz internog ak...
Wed, 21 Jun, 2017 at 11:25 AM