Za ispis na USB i Bluetooth printere trebate imati važeću licencu za rad u aplikaciji za svaki naplatni uređaj. Naplatni uređaj određuje OIB, oznaka poslovnog prostora i oznaka naplatnog uređaja. Ove podatke možete provjeriti pod meni-pomoć-podaci poduzetnika

Važno: iako bez važeće licence ne možete printati račune, svi izdani računi se i dalje nesmetano fiskaliziraju.

Bez važeće licence, ispis na ove printere dozvoljen je samo u demo ili trening načinu rada (meni-postavke-način rada)

Ako Vam se kod ispisa na printer pojavi poruka "Nemate odgovarajuću licencu za ispis na ovaj printer", provjerite redom:


1. da imate aktivnu internet vezu

2. da imate instaliranu najnoviju verziju aplikacije
Provjerite koju verziju imate instaliranu, odaberite meni-pomoć-o aplikaciji
Da biste instalirali najnoviju verziju, odaberite meni-postavke-napredno-nova verzija, ili je preuzmite i instalirajte sa http://bit.ly/fiskalphone-apk

3. da imate važeću licencu za rad u aplikaciji
Odaberite meni-pomoć i provjerite što piše pod "Licenca". Ako je licenca nevažeća, zatražite ponudu za licencu.
Vodite računa da ćemo licencu aktivirati najkasnije 48 sati od izvršene uplate. Čim licenca bude aktivirana u našem sustavu, ispis će automatski proraditi.